Müşteri Deneyimi CX (Customer Experience) Nedir?

19.02.2024
0 Yorum

Müşteri Deneyimi (CX – Customer Experience), bir müşterinin markanızla olan tüm etkileşimlerinin toplamıdır. Bu, müşterinin markanızla ilk temasından, ürün veya hizmetin satın alınmasına, kullanımına ve sonrasındaki etkileşimlere kadar olan süreci kapsar. Müşteri deneyimi, müşterinin marka algısını, sadakatini ve memnuniyetini doğrudan etkileyen çok yönlü bir kavramdır.

Müşteri deneyimi yönetimi, şunları içeren stratejik bir süreçtir:

 • Müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması,
 • Müşteri yolculuğunun her aşamasında olumlu deneyimler sağlanması,
 • Müşteri geri bildirimlerinin toplanması ve analizi,
 • Sürekli iyileştirme için eylemlerin belirlenmesi.

Başarılı bir müşteri deneyimi stratejisi, müşteri memnuniyetini artırır, müşteri sadakatini güçlendirir, ağızdan ağza pazarlamayı teşvik eder ve sonuç olarak işletmenin gelir ve karlılığını artırabilir. Bu nedenle, müşteri deneyimi günümüzde işletmeler için kritik bir odak noktası haline gelmiştir.

Webintek ailesi olarak, arayüz tasarım ve web tasarım hizmeti gibi pek çok dijital markalaşma hizmeti veriyoruz. CX Raporlama ve web sitenizin arayüzünü bu CX raporlarına göre şekillendiriyoruz. Bu sayede web sitenizin tasarımını doğrudan hedef kitlenize uygun olacak şekilde tamamlıyoruz. Markanız için CX odaklı bir web sitesi tasarımı yaptırmak istiyorsanız Webintek ile iletişime geçebilirsiniz.

UX Nedir?

Kullanıcı Deneyimi (UX – User Experience), kullanıcıların bir ürün, sistem veya hizmeti kullanırken yaşadıkları deneyimlerin, algılamaların ve tepkilerin tümüdür. UX tasarımı, kullanıcının bir ürünü kullanma sürecinde karşılaştığı her türlü etkileşimi, deneyimi ve duyguyu iyileştirmeye odaklanır. Bu kapsamda, kullanılabilirlik (usability), erişilebilirlik, verimlilik ve kullanıcı memnuniyeti gibi unsurlar ön plana çıkar.

UX, kullanıcıların bir ürünü veya hizmeti kullanırken yaşadıkları sorunları anlama ve çözme sürecidir. Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan, kolay kullanılabilen ve kullanıcıları memnun eden tasarımlar yapmayı amaçlar. UX tasarım süreci genellikle şu adımlardan oluşur:

Araştırma

Kullanıcıların ihtiyaçlarını, davranışlarını ve motivasyonlarını anlamak için yapılan kapsamlı araştırma.

Tasarım

Araştırma sonuçlarına dayanarak, kullanıcıların kolayca kullanabileceği arayüzlerin ve deneyimlerin tasarlanması.

Test

Tasarlanan ürünün, gerçek kullanıcılarla yapılan testlerle değerlendirilmesi ve geliştirilmesi.

Uygulama

Test sürecinden elde edilen geri bildirimlere dayanarak, ürünün son halinin geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi.

Değerlendirme ve İyileştirme

Ürün piyasaya sürüldükten sonra kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve bu geri bildirimlere dayanarak ürünün sürekli iyileştirilmesi.

UX tasarımı, teknolojik ürünlerin yanı sıra hizmetler ve süreçler için de önemlidir. Kullanıcı merkezli bir yaklaşım benimseyerek, işletmeler kullanıcı memnuniyetini artırabilir, marka sadakatini güçlendirebilir ve sonuç olarak pazar paylarını ve karlılıklarını iyileştirebilirler.

UX ile CX arasındaki farklar nelerdir?

UX (Kullanıcı Deneyimi) ve CX (Müşteri Deneyimi), sıkça birbiriyle karıştırılan ancak farklı kavramlardır. Her ikisi de kullanıcıların ve müşterilerin deneyimlerine odaklanır, ancak kapsam ve odak noktası açısından farklılıklar gösterir. İşte UX ve CX arasındaki temel farklar:

Kapsam

 • UX (Kullanıcı Deneyimi): Bir ürünün, hizmetin veya sistemlerin kullanımı sırasında kullanıcıların doğrudan tecrübelerine odaklanır. Tasarım, kullanılabilirlik, etkileşim ve algılamaya yönelik spesifik detayları içerir. UX, genellikle dijital ürünler (web siteleri, uygulamalar vb.) ile ilgili olmak üzere daha dar bir kapsama sahiptir.
 • CX (Müşteri Deneyimi): Müşterinin markayla olan tüm etkileşimlerini kapsar. Bu, ürün veya hizmetin kullanımı, müşteri hizmetleri, satın alma süreci, pazarlama iletişimi ve sonrası hizmet gibi geniş bir yelpazeyi içerir. CX, müşterinin markayla olan ilişkisinin genelini değerlendirir.

Odak Noktası

 • UX: Kullanıcının bir ürün veya hizmetle etkileşimde bulunduğu süreçteki deneyimlerinin kalitesine odaklanır. Amacı, kullanım kolaylığı, memnuniyet ve ürünle etkileşimin verimliliğini maksimize etmektir.
 • CX: Müşterinin markayla olan tüm yolculuğu boyunca memnuniyetini artırmaya yöneliktir. Müşteri sadakati, tekrar satın alma oranları ve müşteri tarafından yapılan öneriler gibi sonuçları hedefler.

Etkileşim Noktaları

 • UX: Daha çok dijital arayüzler ve kullanıcı arayüzü tasarımı, etkileşim tasarımı, görsel tasarım gibi konuları içerir.
 • CX: Fiziksel ve dijital tüm etkileşim noktalarını içerir. Mağaza içi deneyim, web sitesi, mobil uygulama, sosyal medya, müşteri hizmetleri ve satış sonrası destek gibi çeşitli kanalları kapsar.

UX ve CX, müşteri ve kullanıcı memnuniyetini ve sadakatini artırmayı hedeflerken, UX daha çok ürün veya hizmetin kullanımı sırasında karşılaşılan doğrudan deneyimlere, CX ise müşterinin markayla olan genel etkileşimlerine odaklanır. Her iki alan da birbirini tamamlar ve mükemmel bir müşteri ve kullanıcı deneyimi sağlamak için birlikte çalışması gerekir.

Müşteri deneyimi (CX) neden önemlidir?

Müşteri deneyimi (CX), işletmeler için çeşitli nedenlerle kritik öneme sahiptir. İyi yönetilen bir müşteri deneyimi stratejisi, şirketlerin rekabetçi bir pazarda öne çıkmasına, müşteri sadakatini artırmasına ve iş sonuçlarını iyileştirmesine yardımcı olabilir. İşte müşteri deneyiminin önemli olmasının başlıca nedenleri:

Müşteri Sadakati

Memnun müşteriler, markaya karşı daha sadık olma eğilimindedir. Yüksek kaliteli bir müşteri deneyimi sunarak, müşterilerin tekrar satın alma olasılığını ve uzun vadeli bağlılığını artırabilirsiniz. Sadık müşteriler ayrıca daha fazla harcama yapma ve yeni müşterileri markaya yönlendirme eğilimindedir.

Ağızdan Ağza Pazarlama

Memnun müşteriler, olumlu deneyimlerini aileleri, arkadaşları ve çevrimiçi topluluklarla paylaşma olasılığı daha yüksektir. Bu tür organik ve güvenilir tavsiyeler, yeni müşteriler kazanmak için en etkili yollardan biridir.

Rekabet Avantajı

Mükemmel bir müşteri deneyimi sunmak, benzer ürün veya hizmetleri sunan diğer işletmelerden sıyrılmanın bir yoludur. Tüketiciler, sadece fiyat veya ürün kalitesi temelinde değil, aynı zamanda aldıkları hizmetin kalitesi temelinde de karar verirler.

Gelir Artışı

Araştırmalar, mükemmel müşteri deneyimi sunan şirketlerin, düşük müşteri deneyimi sunanlara göre daha yüksek gelir artışı ve daha iyi finansal performans gösterdiğini göstermektedir. Müşteri memnuniyeti, tekrar satın alma, çapraz satış ve daha yüksek müşteri yaşam değeri (CLV) yoluyla gelirleri artırabilir.

Müşteri Geri Bildirimlerinden Öğrenme

Müşteri deneyimi, müşterilerin geri bildirimlerini toplamak ve anlamak için bir fırsattır. Bu geri bildirimler, ürün geliştirme, hizmet iyileştirmeleri ve müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlama konusunda değerli içgörüler sağlar.

Düşük Müşteri Kaybı

Memnuniyetsiz müşterilerin bir markadan ayrılma olasılığı yüksektir. İyi yönetilen bir müşteri deneyimi, problemlerin erkenden tespit edilmesini ve çözülmesini sağlayarak müşteri kaybını önler.

Marka İmajı ve Değeri

Olumlu müşteri deneyimleri, marka imajını ve pazardaki değerini güçlendirir. Bu, hem mevcut müşterilerle ilişkileri derinleştirir hem de potansiyel müşteriler üzerinde iyi bir ilk izlenim bırakır.

Müşteri deneyimi, işletmelerin sürdürülebilir başarı ve büyüme sağlamasının temel taşlarından biridir. İşletmeler, müşteri deneyimini sürekli olarak ölçmeli, değerlendirmeli ve iyileştirmeli, böylece hem müşterilerini mutlu etmeli hem de iş hedeflerine ulaşmalıdır.

Müşteri deneyimi stratejisi nedir?

Müşteri deneyimi stratejisi, bir işletmenin müşterileri ile olan etkileşimlerinin tüm yönlerini iyileştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış uzun vadeli bir planlamadır. Bu strateji, müşterinin marka ile ilk temasından başlayarak, satın alma süreci, ürün veya hizmetin kullanımı ve sonrasındaki herhangi bir destek veya etkileşime kadar olan geniş bir yelpazedeki deneyimlerini kapsar. Amacı, müşteri memnuniyetini artırmak, müşteri sadakatini sağlamak ve müşterilerin markayı başkalarına önerme olasılığını maksimize etmektir. İyi bir müşteri deneyimi stratejisi aşağıdaki unsurları içerir:

Müşteri Anlayışı

Müşterilerin ihtiyaçlarını, tercihlerini, davranışlarını ve zorluklarını derinlemesine anlamak için veri toplama ve analizi.

Müşteri Yolculuğu Haritalama

Müşterinin markayla etkileşimde bulunduğu tüm noktaları tanımlamak ve analiz etmek için kullanıcı yolculuğu haritalarının oluşturulması.

Dokunma Noktalarının Optimizasyonu

Müşteri etkileşimlerinin her noktasında olumlu deneyimler sağlamak için işlemleri ve etkileşimleri iyileştirme.

Kişiselleştirme

Müşteri deneyimini, müşterilerin geçmiş davranışlarına, tercihlerine ve demografik bilgilerine dayanarak kişiselleştirme.

Müşteri Geri Bildirimi

Müşteri geri bildirimlerini düzenli olarak toplama ve bu geri bildirimlere dayanarak iyileştirmeler yapma.

Çalışan Eğitimi ve Katılımı

Tüm çalışanların müşteri deneyimi vizyonunu anlamalarını ve bu vizyonu her müşteri etkileşiminde uygulamalarını sağlamak için eğitim ve motivasyon programları.

Teknoloji ve Araçlar

Müşteri deneyimini iyileştirmek ve kişiselleştirmek için gerekli teknolojileri ve araçları kullanma.

Sürekli İyileştirme

Sürekli olarak müşteri deneyimini ölçme, değerlendirme ve iyileştirmeye yönelik bir yaklaşım benimseme.

Müşteri deneyimi stratejisi, müşteri memnuniyetini artırarak, sadakati güçlendirerek ve işletmenin genel başarısını ve rekabet avantajını artırarak iş sonuçlarını doğrudan etkiler. Bu strateji, müşteri odaklı bir kültür oluşturarak ve müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini merkeze alarak işletmelerin müşteri ile olan ilişkilerini dönüştürmelerine yardımcı olur.

Müşteri deneyimi yönetimi nedir?

Müşteri Deneyimi Yönetimi (MDY), bir işletmenin müşterileri ile olan etkileşimlerinin tüm yönlerini sistematik bir şekilde analiz etmesi, tasarlaması, iyileştirmesi ve optimize etmesi sürecidir. Bu yönetim yaklaşımı, müşterilerin marka ile olan tüm temas noktalarında olumlu, tutarlı ve yüksek kaliteli deneyimler yaşamasını sağlamayı hedefler. Müşteri deneyimi yönetimi, müşteri sadakatini ve memnuniyetini artırarak, müşteri kaybını azaltmayı ve işletmenin genel performansını iyileştirmeyi amaçlar.

Müşteri Deneyimi Yönetiminin temel unsurları şunlardır:

Müşteri Anlayışı

Müşteriler hakkında derinlemesine bilgi edinme, müşteri ihtiyaçlarını, tercihlerini, davranışlarını ve beklentilerini anlama sürecidir. Bu, müşteri anketleri, geri bildirim formları, sosyal medya dinlemesi, müşteri görüşmeleri ve veri analizi yoluyla elde edilebilir.

Müşteri Yolculuğu Haritalama

Müşterinin marka ile olan ilk temasından, satın alma sürecine, ürün veya hizmeti kullanmaya ve sonrasındaki etkileşimlere kadar olan tüm yolculuğunun detaylı bir şekilde incelenmesi ve görselleştirilmesidir. Bu, işletmelerin müşteri deneyimini iyileştirmek için potansiyel zayıf noktaları ve fırsatları belirlemelerine yardımcı olur.

Dokunma Noktalarının Optimizasyonu

Müşterilerin marka ile etkileşime geçtiği her noktada olumlu deneyimler sağlamak için dokunma noktalarının iyileştirilmesi ve yönetilmesidir. Bu, web sitesi kullanılabilirliği, müşteri hizmetleri, satış sonrası destek ve fiziksel mağaza deneyimi gibi alanları içerir.

Kişiselleştirilmiş Deneyimler

Müşterilerin önceki etkileşimleri, tercihleri ve davranışlarına dayanarak kişiselleştirilmiş ürünler, hizmetler ve iletişim sunma. Bu, müşterilerin kendilerini değerli ve anlaşılmış hissetmelerini sağlar.

Geri Bildirim ve Sürekli İyileştirme

Müşterilerden gelen geri bildirimleri aktif bir şekilde toplama, analiz etme ve bu bilgilere dayanarak sürekli iyileştirmeler yapma. Bu, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmada kritik bir rol oynar.

Kültürel ve Organizasyonel Entegrasyon

Müşteri deneyiminin, işletmenin her seviyesinde ve departmanında bir öncelik olarak benimsenmesi. Bu, tüm çalışanların müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemesini ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik eylemlerde bulunmasını gerektirir.

Müşteri Deneyimi Yönetimi, işletmelerin müşteri ihtiyaçlarına ve beklentilerine daha iyi yanıt vermesini, rekabet avantajı elde etmesini ve sonuç olarak gelir ve karlılığı artırmasını sağlayan kapsamlı ve stratejik bir yaklaşımdır.

Web sitesi tasarımı ile iyi müşteri deneyimi arasındaki ilişki nedir?

Web sitesi tasarımı ile iyi müşteri deneyimi (CX) arasındaki ilişki, doğrudan ve çok katmanlıdır. Bir web sitesinin tasarımı, ziyaretçilerin siteyle etkileşimde bulunma şeklini, markayla olan ilişkilerini ve sonuçta marka hakkındaki genel algılarını büyük ölçüde etkiler. İyi düşünülmüş, kullanıcı dostu bir web sitesi tasarımı, ziyaretçilere değerli ve olumlu bir deneyim sunarak müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırabilir. İşte web sitesi tasarımı ile iyi müşteri deneyimi arasındaki ilişkinin ana unsurları:

Kullanılabilirlik

Kullanıcıların web sitesinde kolayca gezinebilmesi, aradıkları bilgilere hızla ulaşabilmesi ve istedikleri eylemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmesi gerekmektedir. İyi bir web sitesi tasarımı, kullanıcıların ihtiyaçlarını önceden tahmin eder ve onlara sezgisel ve sorunsuz bir gezinme deneyimi sunar.

Hız ve Performans

Web sitesinin hızlı yüklenmesi ve yüksek performansa sahip olması, kullanıcı deneyiminin önemli bir parçasıdır. Kullanıcılar, yavaş yüklenen sitelerden hızla vazgeçebilir, bu da olumsuz bir müşteri deneyimine yol açar.

Görsel Tasarım

Estetik açıdan hoş bir web sitesi, kullanıcıların siteyle daha fazla etkileşimde bulunmasını sağlayabilir. Markanın renkleri, tipografisi ve görselleri, marka kimliğini yansıtmalı ve kullanıcıları etkilemeli.

İçerik

Kaliteli, ilgi çekici ve değerli içerik, kullanıcıların siteye geri dönmesini sağlar. İyi organize edilmiş ve kolayca erişilebilir içerik, kullanıcıların aradıklarını bulmalarına yardımcı olur ve olumlu bir deneyim sunar.

Erişilebilirlik

Web sitesinin farklı cihazlarda ve tarayıcılarda uyumlu olması, engelli kullanıcılar için erişilebilir olması, herkesin siteyi kullanabilmesini sağlar. Erişilebilirlik, kapsayıcı bir müşteri deneyimi için hayati öneme sahiptir.

Güvenlik

Kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerinin güvende olduğundan emin olmaları, güven oluşturur ve olumlu bir müşteri deneyimi sağlar. Güvenlik sertifikaları ve güvenli ödeme seçenekleri, bu güveni sağlamanın temel yollarındandır.

Kişiselleştirme

Kullanıcılara kişiselleştirilmiş içerik, ürün ve hizmet önerileri sunmak, onlara değer verildiğini hissettirir ve müşteri deneyimini iyileştirir.

Web sitesi tasarımı, kullanıcılara sunulan genel müşteri deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır. İyi bir web sitesi tasarımı, kullanıcıların markayla olan etkileşimlerini kolaylaştırır, markaya olan güvenlerini artırır ve sonuç olarak müşteri sadakati ve iş başarısını olumlu yönde etkiler.

Kötü müşteri deneyiminin (CX) tanımı

Kötü müşteri deneyimi, müşterilerin bir marka ile olan etkileşimlerinden memnun kalmadıkları, beklentilerin altında kaldıkları veya negatif hisler yaşadıkları durumlardır. Kötü CX, genellikle müşteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin göz ardı edilmesi, yetersiz hizmet kalitesi, kullanıcı dostu olmayan arayüzler, uzun bekleme süreleri, yanıt verme eksikliği veya sorunların çözülmemesi gibi durumlar sonucunda ortaya çıkar. Kötü müşteri deneyiminin sonuçları arasında müşteri kaybı, marka imajının zarar görmesi, negatif ağızdan ağıza pazarlama ve potansiyel gelir kayıpları yer alır.

CX Odaklı Tasarlanmış Web Sitesi Artıları

CX odaklı bir web sitesi tasarımı, müşteri deneyimini merkeze alarak, kullanıcılara markayla olumlu ve anlamlı etkileşimler sunmayı amaçlar. İyi bir müşteri deneyimi sunan web siteleri, aşağıdaki artılara sahiptir:

 1. Artan Müşteri Memnuniyeti: Kullanıcı dostu arayüzler ve kolay gezinme, müşterilerin ihtiyaç duydukları bilgilere veya ürünlere hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarını sağlar, bu da müşteri memnuniyetini artırır.
 2. Daha Yüksek Dönüşüm Oranları: Kullanıcıların aradıklarını kolayca bulmaları ve işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamaları, satın alma olasılıklarını artırır.
 3. Müşteri Sadakati: Pozitif müşteri deneyimleri, müşterilerin markaya olan bağlılığını güçlendirir. Memnun müşteriler, tekrar ziyaret etme ve satın alma eğiliminde olurlar.
 4. Ağızdan Ağza Pazarlama: Memnun müşteriler, pozitif deneyimlerini başkalarıyla paylaşma olasılığı daha yüksektir, bu da yeni müşteriler kazanmaya yardımcı olur.
 5. Rekabet Avantajı: Kullanıcı deneyimine odaklanmak, benzer ürün veya hizmetleri sunan diğer işletmeler arasında bir fark yaratır.
 6. Düşük Müşteri Kaybı Oranları: Kullanıcıların sorun yaşamaları durumunda bile, etkili hizmet ve destek sağlayarak, müşteri kaybını önlemek mümkündür.
 7. Marka İmajının Güçlenmesi: Kullanıcıların olumlu deneyimleri, marka imajını ve pazardaki konumunu güçlendirir.

CX odaklı web sitesi tasarımı, sadece estetik ve teknik özelliklere değil, aynı zamanda kullanıcının hissettiği duygulara ve yaşadığı deneyime de önem verir. Bu yaklaşım, müşterilerin beklentilerini karşılamak ve aşmak için sürekli bir iyileştirme ve yenilik sürecini gerektirir. Dolayısı ile, CX odaklı bir web sitesi, müşteri memnuniyetini, sadakatini ve işletmenin genel başarısını artıran temel bir araç haline gelir.

Müşteri deneyimi (CX) satışları nasıl etkiler?

Müşteri deneyimi (CX), satışları doğrudan ve dolaylı yollarla etkileyen kritik bir faktördür. İyi yönetilen bir müşteri deneyimi, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırır, bu da çeşitli şekillerde satışları olumlu yönde etkiler. İşte müşteri deneyiminin satışları nasıl etkilediğine dair bazı örnekler:

Artan Müşteri Sadakati

İyi bir müşteri deneyimi sunan işletmeler, müşterilerin tekrar satın alma olasılığını artırır. Sadık müşteriler, genellikle daha fazla satın alma yapar ve daha yüksek yaşam boyu değeri (LTV) sunar.

Ağızdan Ağza Pazarlama

Memnun müşteriler, olumlu deneyimlerini arkadaşları, aileleri ve sosyal medya üzerinden paylaşma eğilimindedir. Bu organik ve güvenilir pazarlama formu, yeni müşterileri çekme ve satışları artırma konusunda son derece etkilidir.

Farklılaşma

Mükemmel müşteri deneyimi sunarak, işletmeler benzer ürün veya hizmet sunan rakiplerden ayrılabilir. Bu farklılaşma, marka tercihinde belirleyici bir faktör olabilir ve dolayısıyla satışları artırabilir.

Daha Yüksek Dönüşüm Oranları

Web sitesi gibi dijital dokunma noktalarında kullanıcı dostu deneyimler sunmak, potansiyel müşterilerin satın alma işlemini tamamlama olasılığını artırır.

Müşteri Geri Kazanımı

Kötü bir deneyim yaşayan müşterilerin bile etkili bir şekilde ele alınması ve sorunlarının çözülmesi, bu müşterilerin sadakatini kazanabilir ve onları tekrar aktif satın alıcıya dönüştürebilir.

Düşük Müşteri Kaybı Oranları

İyi yönetilen bir müşteri deneyimi, müşteri kaybını önler. Yeni müşteri kazanmanın mevcut müşterileri tutmaktan daha maliyetli olduğu düşünüldüğünde, bu, önemli bir maliyet tasarrufu ve satışların korunması anlamına gelir.

Pozitif Marka Algısı

İyi bir müşteri deneyimi sunmak, marka algısını iyileştirir. Güçlü bir marka algısı, potansiyel müşterilerin satın alma kararlarını olumlu yönde etkileyebilir.

Ürün ve Hizmet İyileştirmeleri

Müşteri geri bildirimlerini aktif olarak toplamak ve analiz etmek, ürün ve hizmetleri müşteri ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlayacak şekilde iyileştirmek için fırsatlar sunar. Bu, müşteri memnuniyetini ve satışları artırabilir.

Özetle, müşteri deneyimi, işletmeler için sadece rekabet avantajı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda müşteri sadakatini artırarak, marka itibarını güçlendirerek ve müşteri tabanını genişleterek doğrudan satışları olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, müşteri deneyimine yapılan yatırım, uzun vadede önemli getiriler sağlayabilir.


Bu yazıda Müşteri Deneyimi CX (Customer Experience) Nedir? hakkında bazı bilgilere yer verdik. İstifade edilen kaynakları burada bulabilirsiniz:

Yazıya Puan Ver
[yasr_visitor_votes]
Dijitalin Dünyasını Keşfet!